Disclaimer

Copyright
De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Biddle bv. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Biddle bv is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Merken
Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van Biddle bv, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Biddle bv is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Aansprakelijkheid
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Biddle bv niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Biddle bv aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Informatie van derden
De op deze site geplaatste informatie die van derden afkomstig is, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende inzender. Biddle bv is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud hiervan, noch voor de toegang tot of de informatie op enige site die is gelinkt van of naar deze site.

Foto's
Op deze website wordt gebruikt gemaakt van een aantal foto's die niet door Biddle is gemaakt. De gebruikte foto's zijn gekocht van de nationalebeeldbank.nl en van shutterstock.com.

Frames
Het is niet toegestaan deze site te framen.

Ontwerp en ontwikkeling
Deze website is gerealiseerd in samenwerking met M3 Agency.