Om aan deze ontwikkeling te voldoen, heeft Biddle de MAT Hybride ontwikkeld voor een efficiënte klimaatscheiding tussen het vrieshuis en de voorhal. De MAT Hybride maakt primair gebruik van restwarmte afkomstig van koelmachines om energie te besparen. Door toepassing van de MAT Hybride blijft de deur naar de vriescel open staan, waarbij een temperatuurverschil van wel 40 °C eenvoudig wordt overbrugd. De temperatuur in de vriescel blijft constant en mist- en ijsvorming behoren tot het verleden.

Efficiënte warmteterugwinning
De MAT Hybride bestaat uit een gecombineerd water en elektrisch verwarmingselement. Eerst wordt maximaal gebruik gemaakt van de beschikbare warmte uit het water. Indien nodig schakelt het elektrische element automatisch bij, waardoor de benodigde uitblaastemperatuur continu wordt gehandhaafd. Door toepassing van de MAT Hybride wordt 80% energie bespaard ten opzichte van een equivalente elektrische variant.

Compleet servicepakket
Biddle heeft ruime en praktische ervaring in klimaatscheiding binnen de vriessector. Elke locatie is uniek en voor de best passende oplossing is het dan ook noodzakelijk dat Biddle de situatie eerst volledig onderzoekt en analyseert. Biddle geeft ondersteuning bij het installeren en inbedrijfstellen. Voor het garanderen van een betrouwbare klimaatoplossing, wordt de MAT Hybride standaard drie maanden lang gemonitord. Een constante watertoevoer is een vereiste voor een optimale werking en wordt daarom door middel van de RCM-module (Remote Control Monitoring module) op afstand gevolgd. Via het klantspecifieke dashboard wordt inzichtelijk gemaakt hoe de hybride uitvoering in de praktijk functioneert. Daar waar nodig worden aanpassingen gedaan om de werking te optimaliseren.

Constant klimaat in de vriescel
Voor het realiseren van deze optimale klimaatscheiding wordt gebruik gemaakt van de geavanceerde Multi Air stream Technology (MAT). Door het produceren van drie luchtstromen creëert de MAT een continue klimaatscheiding tussen het vrieshuis en de aangrenzende ruimte. Deze technologie voorkomt ijs- en mistvorming en zorgt voor een constant klimaat in het vrieshuis.

Diverse mogelijkheden
De MAT Hybride is geschikt voor deurhoogtes tot 4 m. Het toestel is in vier lengtematen verkrijgbaar: 135, 180, 225 en 250 cm. Maximaal twee toestellen (master & slave) kunnen boven een deur worden gemonteerd. Dit toestel wordt standaard in RVS geleverd.