IMG_20220615_134001brightness .jpg

De werkzaamheid van luchtgordijnen met Straalgelijkrichters tegen insecten

In het beste geval vormen vliegende insecten die gebouwen binnenkomen een voortdurend ongemak voor veel openbare ruimten. 

BELANGRIJKSTE VOORDELEN:

  • 99,9% van alle insecten komt niet binnen
  • Voedsel- en sanitaire hygiëne
  • Comfortabele werkomgeving
  • Afweer zonder chemicaliën
  • Effectieve klimaatscheiding

In het beste geval vormen vliegende insecten die gebouwen binnenkomen een voortdurend ongemak voor veel openbare ruimten. Denk hierbij aan vliegen, muggen en wespen die klanten irriteren, waardoor een oncomfortabele omgeving wordt gecreëerd en het merk schade kan lijden. In het ergste geval zijn insecten een bron van gevaarlijke besmettingen en een gezondheidsrisico.

air curtains rectifier.png

De uitdaging

Bedrijven die met levensmiddelen werken, zoals slagers, bakkerijen en cafés, worstelen vaak met insecten die via deuren binnenkomen; dit heeft gevolgen voor zowel de voedselhygiëne als het comfort van de omgeving. Ook de industriële voedselproductie en andere productielocaties zien de kwaliteit van producten achteruitgaan wanneer er insecten aanwezig zijn. Gebouwen van medische instellingen, zoals ziekenhuizen en klinieken, worden ook geconfronteerd met extreme gevolgen als er insecten binnendringen. Vanwege het risico van door insecten overgebrachte ziekten is dit een grote zorg voor de Wereldgezondheidsorganisatie.

AdobeStock_287545046.jpeg

De oplossing

De meeste bestaande oplossingen proberen de problemen aan te pakken door de insecten te bestrijden als ze zich al in het gebouw bevinden. Voorbeelden hiervan zijn onder meer: vliegenpapier, chemische stoffen, ultrageluid, UV-lampen.

Deze oplossingen kunnen niet alleen schadelijk zijn voor het milieu, maar houden geen rekening met de oorzaak van het probleem: het succesvol binnendringen van insecten in de bouw.

Het doel van Biddle is om het binnendringen van insecten in gebouwen te stoppen met behulp van luchtgordijnen in plaats van te proberen de insecten tegen te houden als ze eenmaal binnenkomen.

In samenwerking met het Laboratorium voor Milieutoxicologie van INRA heeft Biddle een studie uitgevoerd naar de effectiviteit van luchtgordijnen bij het verminderen van de succesvolle binnenkomst van insecten in een gebied. Onderzoeksdirecteur Dr. Luc Belzunces publiceerde de resultaten in het internationale wetenschappelijke tijdschrift Pest Management Science.

De studie werd uitgevoerd met behulp van bijen. Deze hebben veel kinetische energie, én een “sterke wil”, waardoor het veel moeilijker is om binnenvliegen te voorkomen dan dat voor lichtere, langzamere en minder gemotiveerde insecten is.

Bijen uit de experimentele bijenstal van de onderzoeks-unit INRA Abeilles et Environnement werden getraind om op regelmatige tijdstippen een voedselbron te bezoeken. Het aantal bijen op de voedingsplaats werd met regelmatige tussenpozen opgenomen met een hoge resolutie camera.

 

Het resultaat

Biddle installeerde vervolgens een luchtgordijn bij de ingang van de ruimte over de gehele breedte en hoogte van de opening met de mogelijkheid om de snelheid en luchtstroom te variëren.

Alle Biddle luchtgordijnen zijn uitgerust met gepatenteerde gelijkrichtertechnologie. De gelijkrichter zorgt voor een efficiënte klimaatscheiding door de mogelijkheid om de lucht over de gehele breedte van de opening direct omlaag te blazen, waardoor optimale efficiëntie mogelijk is: de luchtstroom bereikt met een lagere, minder krachtige snelheid de vloer dan bij een luchtgordijn zonder gelijkrichter. Voor dezelfde luchtstroom wordt het bereik van de straal met 40% vergroot (onderzoek TNO). Het in de studie gebruikte luchtgordijn had een dikte van 124,5 mm en een optimale grondsnelheid van 4,23 m/s.

De onderzoekers van INRA concludeerden:
“Na 15 minuten is de werkzaamheid tegen insecten 99,9%. Daarna blijft deze stabiel.”

Daar komt bij dat de honingbij niet meer kan vliegen bij een luchtsnelheid van 8,3 m/s, terwijl lichtere insecten zoals muggen al niet meer kunnen vliegen bij van 3 m/s. Daarom kunnen we concluderen dat het gebruik van een luchtgordijn met een gelijkrichter het bijna alle insecten onmogelijk maakt een ruimte binnen te komen.