Isolair Brochure Cover Image.jpg

Unieke klimaatzuil in Media Park te Hilversum

“De techniek mag geen dominante plaats innemen. Er moet veel meer vanuit ergonomie worden gedacht bij de inrichting van ruimten.”

Door de samenwerking tussen de bedrijven Knipscheer bv, BAM Techniek en Biddle bv is in het Media Park te Hilversum een prachtige oplossing tot stand gekomen om het klimaat in de talrijke ruimten zo goed mogelijk te beheersen. Integratie in het interieur speelt hierbij een belangrijke rol.

Lees meer.